BIỂU MẪU TẬP SAN

 

Tìm
Mẫu bài báo (Template)
Thumbnail

 Kích thước File 166 K
Số lần tải về 39
Ngày Sáu 03/18/2016 @ 04:12
Tác giả Trần Thanh
EMail thanht@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Mẫu phản biện
Thumbnail

 Kích thước File 32 K
Số lần tải về 4
Ngày Sáu 03/18/2016 @ 04:11
Tác giả Trần Thanh
EMail thanht@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Thể lệ gửi bài đăng chuyên san
Thumbnail

 Kích thước File 35 K
Số lần tải về 10
Ngày Sáu 03/18/2016 @ 04:10
Tác giả Trần Thanh
EMail thanht@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Bản cam kết bản quyền
Thumbnail

 Kích thước File 34 K
Số lần tải về 6
Ngày Sáu 03/18/2016 @ 03:51
Tác giả SuperUser Account
EMail webmaster@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 1  TỚI >