Chương trình chất lượng cao
Trung cấp chuyên nghiệp
Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 63 Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài), Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh