Chương trình chất lượng cao
Sau Đại học
Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 63 Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài), Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh