LIÊN HỆ

Phòng Khoa học - A111 (Máy nhánh: 106)

Mọi bài viết, ý kiến đóng góp, xây dựng website, phát hiện lỗi... xin gửi về địa chỉ mail: nckh@donga.edu.vn

Mọi thông tin liên quan đến các môn cơ bản, các môn kỹ năng hãy gọi điện thoại số: 0905.143.444 gặp Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm.

HỎI ĐÁP
Họ và Tên  
Thư điện tử    
Địa chỉ  
Điện thoại  
Tiêu đề  
Nội dung  
CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. TRẦN THANH

Trưởng phòng
Chuyên môn: Điện tử - Viễn thông
Email:   thanht@donga.edu.vn
Điện thoại:   0903.501.259
Lý lịch khoa học

  TS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Vật Lý
Email:   tamntt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.143.444
Lý lịch khoa học

 

ThS. VŨ THỊ HẠNH DUNG

Cán Bộ
Chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Email:   dungvth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.834.486

Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ HOÀNG TÂM

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   tamnth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0982.907.309
Lý lịch khoa học

 
ThS. PHẠM THỊ NGỌC MINH

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   minhptn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0977.498.451
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN HỒNG NHUNG

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   nhungnh@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.901.255
Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN KHOA TUẤN

Giảng viên
Chuyên môn: Chính trị - Triết học
Email:   tuannk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.764.500
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Giảng viên
Chuyên môn: Luật học
Email:   hant@donga.edu.vn
Điện thoại:   0988.809.747
Lý lịch khoa học