THÔNG TIN - THÔNG BÁO NỘI BỘ
Hội thảo "An toàn thực phẩm - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - 8/7/2016 - 07/07/2016

      CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Thời gian                       Chương trình
7h30-7h50                     Đón tiếp đại biểu
 7h50-8h                         Văn nghệ chào mừng
8h-8h05                         Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8hh05-8h10                   Phát biểu khai mạc
8h10-8h20                      Giới thiệu Doanh nghiệp
8h20-8h30                      Giới thiệu khoa CNTP-Sinh học

                                          Tọa đàm
8h30-9h25                      Chủ đề 1: “Đánh giá thực trạng và khuyến dùng thực phẩm an toàn”
                                          Ký kết hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp
9h25-9h45                      Chủ đề 2: “Nhận biết trực giác thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn- Giải pháp                                                                                 giúp người tiêu dùnghạn chế tối đa dư lượng độc tố”
9h45-10h45                    Chủ đề 3: “Quản trị ATTP trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo chuẩn thực phẩm sạch”
10h45-11h5                     Góp ý chương trình đào tạo theo hướng thực hành và theo yêu cầu của Doanh nghiệp
11h5-11h15                     Tổng kết Hội thảo

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm học 2017 - 2018
  • Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Ngoại Ngữ năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Tài Chính-Kế Toán năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV ngành Quản trị Kinh Doanh năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban hội thảo SSGA-2016
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Hà Cẩm Thu
  • Công văn Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Hoạt động KHCN năm học 2015-2016
  • Kế hoạch Hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016