THÔNG TIN - THÔNG BÁO NỘI BỘ
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm học 2017 - 2018 - 21/08/2017

 Căn cứ kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Đông Á, số 69/KH - ĐHĐA, ngày 18/08/2017, Trường đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2017 - 2018 cho đơn vị mình và lập hồ sơ hoạt động khoa học công nghệ .....

Xemchi tiết ở file đính kèm

Biểu mẫu BM01/QT01 - KH _KH NCKH

Biểu mẫu BM02/QT01- KH _ Bảng đăng ký NCKH GV

Biểu mẫu BM03/QT01- KH _ Bảng đăng ký NCKH SV

Biểu mẫu BM04/QT01- KH _ Bảng đăng ký bài viết đăng Tập san

Biểu mẫu BM05/QT01- KH _ Tổ chức hội thảo

Biểu mẫu BM06/QT01- KH _ nhóm NC


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
  • Hội thảo "An toàn thực phẩm - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - 8/7/2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Ngoại Ngữ năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Tài Chính-Kế Toán năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV ngành Quản trị Kinh Doanh năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban hội thảo SSGA-2016
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Hà Cẩm Thu
  • Công văn Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Hoạt động KHCN năm học 2015-2016
  • Kế hoạch Hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016