Ý NGHĨA LOGO ĐẠI HỌC ĐÔNG Á


  Hàng triệu con người từ khi sinh ra, ai cũng ước mơ sẽ trở thành nhà khoa học, nhà văn hay nhà giáo…Ai cũng muốn biến ước mơ thành hiện thực. Quá trình biến ước mơ thành hiện thực đó chúng tôi gọi là tạo dựng con đường thành công.

Con đường thành công  gồm các thành tố cơ bản là chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng quản lý và nghệ thuật lãnh đạo, hay nói cách khác đó chính là bức họa chân dung của mỗi con người. Nó được bắt đầu hình thành từ rất sớm, từ khi con người nhận ra sự khác nhau giữa bình minh và hoàng hôn, từ lứa tuổi bắt đầu hình thành nhân cách, qua lộ trình học tập, trải nghiệm được tích lũy mỗi ngày, hướng tới đạt chân dung.

Các bức họa chân dung giống nhau xưa nay rất hiếm, vì có quá nhiều kiến thức, kỹ năng, và trên cả kỹ năng là nghệ thuật, cũng đều cần trải nghiệm. Nên việc định hướng vào lĩnh vực gì, “nhà” cụ thể nào là vô cùng cần thiết, trên cơ sở đó thiết lập lộ trình học tập, làm việc, bổ sung, tích lũy, trải nghiệm hằng ngày, để hướng tới giỏi chuyên môn, thông thạo quản lý đạt mục tiêu hiệu quả và thành công!

Con đường thành công linh hoạt và thông minh như dòng nước, nhưng cũng kiên định như nước của tất cả các dòng sông đều đổ về biển cả, nó có thể xuyên qua đá, sẽ tắm mát cho những ai có nghị lực, luôn rộng mở thênh thang cho sự phát triển tài năng, chuyên môn nghề nghiệp, kỹ thuật quản lý và nghệ thuật lãnh đạo và như vậy sẽ giúp bạn làm rõ sự khác biệt giữa bạn với phần thế giới còn lại!

TS. Nguyễn Thị Anh Đào    

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Á