VINH DANH SINH VIÊN - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh viên Bùi Thị Thùy Trang - Lớp KT15A2.2 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa - 25/07/2017

Chúc mừng 5 sinh viên của khoa Tài chính - Kế toán đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa, danh dách cụ thể như sau:

TT Họ tên SV Ngày sinh Lớp Thành tích học tập và rèn luyện
1 Nguyễn Thị Tuyết Trinh

12/12/1994

KT13A1.1

Xuất sắc

2 Dương Thị Tố Nga

05/11/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

3 Trần Diệu Thơ

02/12/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

4 Trần Thị Thanh Hà 20/05/1991 KT15A2.1

Xuất sắc

5 Bùi Thị Thùy Trang 15/09/1992 KT15A2.1

Xuất sắc

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Chúc mừng sinh viên Trần Thị Thanh Hà - Lớp KT15A2.1 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa
  • Chúc mừng sinh viên Dương Tố Nga - Lớp KT13A1.1 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Lớp KT13A1.1 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa
  • Chúc mừng sinh viên Trần Diệu Thơ - Lớp KT13A1.1 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa
  • Diễn biến lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam
  • Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Xuân Thảo - Lớp KT14A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Hoàng Lê Bảo Trâm - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Trần Diệu Thơ - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Võ Thị Kiều Linh - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016