THÔNG BÁO KHÁC
Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2015 - 18/04/2015

Thông báo số 17/TB-SKHCN, ngày 06/3/2015 của Sở KH&CN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2015...

Xem chi tiết tại file đính kèm

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Công văn Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của Sở KH&CN TP. Đà Nẵng
  • Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015