THÔNG BÁO KHÁC
Công văn Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của Sở KH&CN TP. Đà Nẵng - 24/04/2015

Công văn số 61/SKHCN-QLKH, ngày 04/02/2015 của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng Về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2016...

 

Xem chi tiết tại file đính kèm


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015
  • Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2015